Què fem?
 
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

El coneixement manejat per l'home és d'una grandària i qualitat que supera l'individual i ens obliga a agrupar els paquets d'informació en conceptes intel·ligibles i desarollables...

La idea d'aquesta pàgina és la de proposar aquest tipus d'intercanvis des de la mecànica terapèutica HOLISTICA.

El terme HOLISMO, és en si mísmo un concepte revolucionari, encunyat per ARISTOTELES o l'escola Aristotèlica. Significa que la totalitat és més complexa que la suma de les parts que la integren, doncs aquestes parts i les seves qualitats dinamitzen les relacions entre els elements, creant noves realitats o característiques que s'agrupen entre si donant lloc al que es cridaria PARADIGMES, Per contenir elements SINERGICOS, Per concretar la informació i manejar el model estudiat caldria entendre'ls des dels postulats balístics que inclou primerament la clarificació del SINTAGMA o confluències de PARADIGMES.

Estem, doncs entrant, en una manera o forma balisticos (era de alcapone) a holísticos (era de pau i concòrdia)

Altres