Scioquantum

Les teories Quàntum vigents des de l'any 1921-1926 de Paul Adrien Maurice Dirac, han tingut, com tot en ciència, adeptes i detractors. Matemàticament la demostració dels fenòmens no ha donat resultats concloents, més aviat han servit per generar més teories que abasten camps diferents: des de la mecànica lineal de la física, fins als conceptes més teòrics de la matemàtica probabilística.

 

Del món quàntic, es tria el model que sigui, està basat en les probabilitats que un succés es repeteixi. I es repeteixi prevenint la seva relació espai-temps i qualitat.

Estos tres componentes ligados a valores energéticos bien su acción electrones que mantienen o no sus órbitas y los motores que mantienes su masa /energía, determinan a su vez un valor teórico: las cualidades magnéticas.

Aquestes qualitats magnètiques, que en teoria matemàtica i física es donen com a resultat de la informació conceptual acumulada, en la naturals i en virtut de la teoria empírica homeopática: Totes les implicacions químiques físiques, subjectes a gradient (canvis energètics + - ) determinen càrregues magnètics-gravitacionals, que són les que en definitiva mantenen en un equilibri mirall amb les forces que l'han generat (relació matèria-energia) on l'energia és la resultant magnètica, mantenen la coexistències de tot aquest equip vital en la direcció temporal de supervivència.

És en aquest punt on actuen les tecnologies basades en el quàntum, bé siguin de tipus elèctric com el SCIO, com les que resulten d'aplicacions de modulació de càrregues magnètiques modulades…

La finalitat és la mateixa, recrear artificialment els components magnètics que arrosseguin les forces electromagnètiques, que ho faran, a continuació sobre els plànols físic, químics.

Aquestes tècniques es van començar a utilitzar en els viatges de la NASA amb mètodes electromagnètics i els russos, per la seva banda, van desenvolupar els magnètics, els quals van aconseguir un nivell alt en el tractament de les càrregues magnètiques curatives i capaces de sintetitzar homeopatia directament des dels ordinadors.

El SCIO, intercanvia bio-informació elèctrica, que transforma en càrregues magnètiques i al seu torn les retorna simètricament, integrant la bio-informació a través de la pell. L'organisme llegeix aquests canvis i reacciona incorporant o rebutjant segons convingui, però tot subjecte a una evolució de la mancança o desequilibri cap a la normalitat.

L'autor i creador d'aquest sistema Bill Nelson, actualment retirat i en el seu moment (joventut) participant superdotat en els càlculs de la NASA, és la persona que ha unit en un sol aparell la possibilitat de diagnosi energètica i solució als desequilibris trobats.

Actualment i després d'anys, han sortit amb conceptes semblats altres màquines, igualment basades en la informàtica i en els principis electromagnètics.

Els tractaments via quàntum SCIO, estan dirigits a tot tipus d'alteracions biològiques: des de les degeneratives fins a les més simptomàtiques, ben entès que el que es pretén és la regeneració de les capacitats curativas de la persona, mantenint el nivell de defensa òptim.

I per les seves qualitats informàtiques abastarien:
Els fenòmens lligats a l'aigua i la seva memòria (conceptes holístics-naturistes)
Pels lligats a lo elèctric: acupuntura
Pel lligat al magnètic: homeopatia

Tot això integrat en un harmònic terapèutic, què només és possible si es contempla la qualitat magnètica inherent a les fluctuacions entre matèria i energia.


Claudio González Grueso